MỘT SỐ ỨNG DỤNG  CÓ THỂ GIÚP THỰC HIỆN  DẠY HỌC ONLINE. (Có giới hạn thời gian cho bản miễn phí).

 

Hướng dẫn sử dụng Cisco Webex Meeting 

1. Đăng ký tài khoản  

- Truy cập vào link: https://www.webex.com/ 

- Nhập địa chỉ email và nhấn Sign Up (đăng ký tài khoản) 

- Nhấn vào Start for free  

- Kiểm tra Email rồi kích chọn Create password như hình sau:

- Cửa sổ mới xuất hiện, và nhập mật khẩu mới để đăng nhập 

Chú ý: Mật khẩu ít nhất 8 ký tự và có ít nhất 2 chữ cái như A, a, B, b,..phải có chữ ký tự hoa và thường và ít nhất 1 số. 

- Sau khi điền mật khẩu xong thì quá trình đăng ký tài khoản thành công. - Tải cài đặt trực tiếp lên máy. 

Hoặc đăng nhập trang WebEx cá nhân, click vào Download để cài app trên  Desktop, Windows, Apple,… 

2. Đăng nhập để vào lớp học 

- Có thể đăng nhập trên ứng dụng đã cài đặt hoặc truy cập vào link:  https://www.webex.com/ 

- Click Sign in và Webex Meetings  

- Tạo phòng họp (Meeting)  

- Tại trang cá nhân WebEx, click Start a Meeting như hình trên

o Click Start Meeting để bắt đầu  

o Gửi lời mời đến người tham gia: chọn Invite and remind 

- Nhập địa chỉ email và click Send  

Trong email của người nhận, click Join meeting để tham gia phòng họp 

 

- Hoặc Chia sẻ thông tin đến người tham gia vào phòng họp  - Chia sẻ thông tin đường link cho người tham gia, hoặc cung cấp mật mã  (meeting number) để người tham gia đăng nhập. 

 

Danh sách người tham gia phòng họp  

 

❖ Các công cụ chức năng 

 

3. Tạo lịch họp và gửi thông báo  

- Tại trang cá nhân WebEx, click Schedule  

- Trong cửa sổ Schedule a Meeting:  

- Meeting topic: tên cuộc họp  

- Meeting password: mật khẩu tự sinh ra, gửi kèm link tới người họp  - Date and time: thiết lập thời gian họp. Chọn Recurrence, lặp lại cuộc họp  này theo kiểu thời gian nhất định.  

- Attendees: nhập email để gửi đến người tham dự 

- Click Start, hệ thống sẽ gửi lịch họp đến người tham gia  

4. Thanh menu của Webex meeting

- Một số menu quan trọng như share (chia sẻ màn hình), Breakout(tạo nhóm cho  lớp) 

- Một số lưu ý về tính bảo mật cũng như an toàn trong giảng dạy, tốt nhất thầy cô  nên tắt một số chế độ: 

- Tắt chức năng anyone can share trong menu Participants 

- Tắt chức năng Assign Privilege tắt chế độ publicly with 

- Bật Chế độ cho phép vào lớp học  

5. Chia sẻ màn hình giảng dạy 

Đầu tiên chọn biểu tượng Share hoặc vào menu share để chia sẻ màn hình:

- Chia sẻ màn hình gồm có chia sẻ nội dung, cửa sổ 

- Chức năng ghi chú trong cửa sổ share:

6. Tạo câu trắc nghiệm. 

Để thực hiện tạo câu trắc nghiệm:  

- Bước 1: Vào File/Open Poll question 

- Bước 2: Cửa sổ Poll hiển thị: 

1. Tạo câu hỏi (add question) 

2. Tạo phương án trả lời (có thể phương án lựa chọn, phương án điền câu trả lời  ngắn,…) 

3. Chọn câu trả lời 

4. Chỉnh sửa 

5. Xoá 

Bước 3: Mở đề cho học sinh bằng cách Open Poll 

Bước 6: Xem kết quả học sinh làm bài: 

Bước 7: Lưu đề lại bằng cách chọn Save