KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – BỘ MÔN CHUNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

1

Trần Quang Long

Trưởng khoa

Thạc sĩ Giáo dục học

 

2

Võ Thị Bảo Trân

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ Hóa lý thuyết

 

3

Trương Hoàng Rõ

Phó trưởng khoa

Đại học SP Lịch sử

 

4

Lê Văn Chẻo

Giáo viên

Đại học Sư phạm sinh

 

5

Sơn Kim Thai

Giáo viên

Đại học Sư phạm Toán

 

6

Chu Vĩnh Phú

Giáo viên

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

 

7

Mai Thị Ngọc Tuyền

Giáo viên

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

 

8

Châu Nguyệt Tú Miên

Giáo viên

Đại học Sư phạm Địa lí

 

9

Nguyễn Thị Phượng Oanh

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

 

10

Khưu Mỹ Trinh

Nhân viên

Đại học Kế toán

 

11

Đinh Thị Thắm

Giáo viên

Đại học Sư phạm Hóa học

 

12

Châu Thị Tú Khuê

Giáo viên

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

 

13

Trần Văn Tốt

Giáo viên

Đại học Sư phạm Toán

 

14

Neáng Sa Vong

Giáo viên

Đại học Sư phạm Vật lí

 

15

Cao Thị Tuyết Minh

Giáo viên

Đại học Sư phạm Toán