• Nguyễn Lin Ka
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Khoa
  • Email:
   nguyenlinkan@gmail.com
 • Chau Pho Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa
  • Điện thoại:
   0984021793
  • Email:
   chaupholy@gmail.com
 • Chau Đặng Trung Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
  • Điện thoại:
   0966996245
  • Email:
   trunghungcd@gmail.com
 • Chau Sonh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979769741
  • Email:
   mr.sonhcnit@gmail.com
 • Phạm Vĩnh Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0382108630
  • Email:
   loc_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Dương Văn Phim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa
  • Điện thoại:
   0369666454
  • Email:
   duongvanphim9th@gmail.com
 • Neàng Ônl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0345608882
  • Email:
   tuochsrayonl@gmail.com