• Phạm Thanh Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   0834084984
  • Email:
   sang_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Diệp Thị Thùy Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0984828243
  • Email:
   thithuyhuongdiep@gmail.com
 • Chi Sóc Hoanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0915103478
  • Email:
   chisochoanh@yahoo.com.vn
 • Lê Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0962181906
  • Email:
   ltkt.1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983498091
  • Email:
   nguyenthithuylat@gmail.com
 • Chau Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0817400333
  • Email:
   chauviet8td@gmail.com
 • Kim Lý Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0353677322
  • Email:
   kimlymai85@gmail.com
 • Neáng Som Bốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Điện thoại:
   0987191228
  • Email:
   sombotpyt@gmail.com