Thông tin chi tiết:
Chau Đặng Trung Hưng
Họ và tên Chau Đặng Trung Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
Điện thoại 0966996245
Email trunghungcd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách