Thông tin chi tiết:
Phan Thị Kiều Trang
Phó Bí thư Đoàn Trường Phan Thị Kiều Trang
Giới tính Nam
Điện thoại 0378655685
Email kieutrangdh12bt1@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách