Thông tin chi tiết:
Phan Thị Kiều Trang
Họ và tên Phan Thị Kiều Trang
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư Đoàn Trường
Điện thoại 0378655685
Email kieutrangdh12bt1@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách