STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 28/2/2022 cho Khoá 12,13 27/02/2022
2 Thời Khoá biểu trực tuyến của Khoa Giáo dục thường xuyên, áp dụng từ 06/9/2021 cho khối 12 03/09/2021
3 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 19/4/2021 cho Khoá 11, 12 tại Trường và các lớp tại Tịnh Biên, Ba chúc, Châu Thành 19/04/2021
4 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 22/3/2021 cho Khoá 11, 12 tại Trường và các lớp tại Tịnh Biên, Ba chúc, Châu Thành 24/03/2021
5 Thời Khoá Biểu môn chung áp dụng từ 21/12/2020 21/12/2020
6 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 14/12/2020 cho Khoá 11, 12 tại Trường và các lớp tại Tịnh Biên, Ba chúc, Châu Thành 12/12/2020
7 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 07/12/2020 cho Khoá 11, 12 tại Trường và các lớp tại Tịnh Biên, Ba chúc, Châu Thành 04/12/2020
8 Thời Khoá Biểu môn chung áp dụng từ 7/12/2020 04/12/2020
9 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 23/11/2020 cho Khoá 11, 12 tại Trường và các lớp tại Tịnh Biên, Ba chúc 21/11/2020
10 Thời Khoá Biểu môn chung áp dụng từ 16/11/2020 13/11/2020
11 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 09/11/2020 cho lớp MTK11, QTK11, MTK12TB1, MTK12TB2, MTK12Chi Lăng 06/11/2020
12 Thời Khoá biểu Khoa CNTT áp dụng từ 26/10/2020 cho lớp MTK11, QTK11, MTK12TB1, MTK12TB2, MTK12Chi Lăng 24/10/2020
Tin đọc nhiều