• Lê Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng uỷ- Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918054740
  • Email:
   leminhnhut66@gmail.com
 • Cao Văn Thích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng uỷ- Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0913797199
  • Email:
   cvanthich1966@gmail.com
 • Nguyễn Thị Khánh Băng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   khanhbangtcn@gmail.com
 • Nguyễn Lin Ka
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Khoa
  • Email:
   nguyenlinkan@gmail.com
 • Chau Pho Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa
  • Điện thoại:
   0984021793
  • Email:
   chaupholy@gmail.com
 • Chau Đặng Trung Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
  • Điện thoại:
   0966996245
  • Email:
   trunghungcd@gmail.com
 • Chau Sonh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979769741
  • Email:
   mr.sonhcnit@gmail.com
 • Phạm Vĩnh Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0382108630
  • Email:
   loc_gdtxtt@angiang.edu.vn
 • Dương Văn Phim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng khoa
  • Điện thoại:
   0369666454
  • Email:
   duongvanphim9th@gmail.com
 • Neàng Ônl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0345608882
  • Email:
   tuochsrayonl@gmail.com