Trong 3 ngày 29,30,31 tháng 3 năm 2019, Ban Giám Hiệu trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang tổ chức cho các em học sinh thuộc khoa Công nghệ thông tin tham quan thực ...