Trong 3 ngày 15,16,17 tháng 3 năm 2019, được sự cho phép của 2 công ty Đại Thiên Lộc và Duy Tân, Ban Giám Hiệu trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang tổ chức cho các ...