Các ngành, nghề đào tạo trình độ Trung cấp trong năm 2020: 

STTNgành, nghề đào tạo
1Trồng trọt và bảo vệ thực vật
2Bảo vệ thực vật
3Cơ điện nông thôn
4Hàn
5Điện công nghiệp
6Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
7Quản trị mạng máy tính
8Tin học văn phòng
9Công nghệ ô tô