STTTên nghềMã nghề
1Điện dân dụng 
2Sửa chữa máy nổ