Thông tin chi tiết:
Phan Đại Nghĩa
Trưởng khoa Phan Đại Nghĩa
Giới tính Nam
Điện thoại 0989935350
Email phandainghia.tcn@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách