• Lê Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng uỷ- Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918054740
  • Email:
   leminhnhut66@gmail.com
 • Cao Văn Thích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng uỷ- Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0913797199
  • Email:
   cvanthich1966@gmail.com
 • Nguyễn Thị Khánh Băng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   khanhbangtcn@gmail.com